Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Αύξηση των Αγορών μέσω Διαδικτύου από Επιχειρήσεις το 2016 - 06/12/2016 09:02:25 πμ


Η Στατιστική Υπηρεσία, στις 02/12/2016 ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας, "Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις το 2016".

Η έρευνα κατέδειξε σημαντική αύξηση κατά το 2015, στον Τομέα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου ύψους 20,6% στις αγορές που διενεργήθηκαν μέσω διαδικτύου, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Πρόσθετα, το ποσοστό των παραγγελιών απο ιστότοπους που έλαβαν οι επιχειρήσεις ανήρθε στο 12,4%, ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των πωλήσεων μέσω διαδικτύου.

Για εύκολη αναφορά παρατίθενται πιο κάτω τα αποτελεσματα της έρευνας.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatICT_ENT-Summary_Results-2016-EL-021216.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatICT_Enterprises_Press_Release-2016-EL-021216.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelICT_USAGE-ENT-2016-EL-021216.xls

Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις