Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Καλύτερη Συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο για όλη την Ευρώπη - 20/09/2016 12:21:02 μμ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, με δελτίο τύπου πρότεινε νέες πρωτοβουλιες για τις τηλεπικοινωνίες με στόχο την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών συνδεσιμότητας των Ευρωπαίων πολιτών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Οι προτάσεις αυτές θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας και θα επιταχύνουν την σύνδεση των Ευρωπαίων σε δίκτυα Wi-Fi.

O νέος Ευρωπαϊκός Κώδικας Επικοινωνιών προτείνει:

  • Αύξηση του ανταγωνισμού και προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις
  • Καλύτερη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων
  • Μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών
  • Ασφαλέστερο επιγραμμικό περιβάλλον για χρήστες και δικαιότεροι κανόνες για όλους τους παράγοντες
  • WiFi4EU
  • Ένα σχέδιο δράση για την τεχνολογία 5

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον διαδικτυακό χώρο για τις τηλεπικοινωνίες.
Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις