Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Αντιμονοπωλιακή Νομοθεσία: Προκαταρτική έκθεση της τομεακής έρευνας για το ηλεκτρονικό εμπόριο - 20/09/2016 11:22:10 πμ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, δημοσίευσε την προκαταρτική έκθεση της τομεακής έρευνας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία επιβεβαιώνει την ταχεία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ και προσδιορίζει τις εμπορικές πρακτικές που ενδέχεται να περιορίζουν τον ανταγωνισμό και τις επιλογές των καταναλωτών.

Για εύκολη αναφορά παρατίθεται πιο κάτω η ανακοίνωση καθώς και o διαδικτυακός χώρος της τομεακής έρευνας:Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAntitrust ecommerce sector inquiry findings IP-16-3017_EL.pdf

Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις