Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Εγγραφή για Ενημερωτικό Δελτίο - 05/01/2015


Πληροφορείστε ότι, λόγω τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στην ιστοσελίδα του "Επιχειρείτε Διαδικτυακά" www.go-e.mcit.gov.cy, οι εγγραφές για ενημερωτικό δελτίο που υποβλήθηκαν κατά τους τελευταίους έξι μήνες, δεν καταχωρήθηκαν στο σύστημα. Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί και επιλυθεί.

Ως εκ τούτου, όσοι τυχόν ενδιαφέρονται για λήψη ενημερωτικού δελτίου και πληροφοριών, που αφορούν την κοινωνία της πληροφορίας και ειδικότερα του ηλεκτρονικού εμπορίου, να εισέλθουν στον ιστοχώρο www.go-e.mcit.gov.cy (στην ενότητα «Εγγραφή για Ενημερωτικό Δελτίο») και να επαναλάβουν τη διαδικασία.

Απολογούμαστε για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.
Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις