Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Συμφωνία για Νέους Κανόνες Φορητότητας στις Ψηφιακές Υπηρεσίες - 21/02/2017 12:39:47 μμ


Στις 07/02/2017, επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία για εφαρμογή των νέων κανόνων στη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά.

Τη συμφωνία ενέκριναν αντιπρόσωποι των κρατών μελών στην ΕΕ και αναμένεται από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να ψηφίσουν τους κανονισμούς αυτούς και να τεθούν σε εφαρμογή το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέπουν στους καταναλωτές που έχουν συνδρομές σε υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου (όπως κινηματογραφικές ταινίες, αθλητικές εκπομπές, μουσική, ηλεκτρονικά βιβλία ή παιχνίδια) στη χώρα τους να έχουν πρόσβαση σε αυτές, όταν ταξιδεύουν σε άλλη χώρα εντός της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της ΕΕ.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat47244654770_el.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat47244654508_el.pdf

Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις