ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα / Ανακοινώσεις


Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο (De Minimis) - 2η Πρόσκληση - 04/03/2011


Στα πλαίσια του Σχεδίου Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού προτίθεται να ανακοινώσει στο άμεσο μέλλον τη 2η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Για σκοπούς ενημέρωσης και καλύτερης προετοιμασίας από τους ενδιαφερόμενους παρουσιάζεται το έντυπο του νέου Οδηγού Σχεδίου. Ο νέος Οδηγός Σχεδίου περιέχει τις πρόνοιες που θα διέπουν τη 2η πρόσκληση του εν λόγω Σχεδίου.

Ο νέος Οδηγός Σχεδίου βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος “Επιχειρείτε Διαδικτυακά” www.go-e.mcit.gov.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος “Επιχειρείτε Διαδικτυακά” μετά την προκήρυξη της 2ης πρόσκλησης του Σχεδίου από τον Υπουργό Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867323, 22867324, 22867106.Πίσω


_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά