ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα / Ανακοινώσεις


Αποτελέσματα Μελέτης Ανάλυσης της Εγχώριας Αγοράς του Ηλεκτρονικού Εμπορίου - 01/02/2017 10:45:02 πμ


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της μελέτης με τίτλο «Ανάλυση της Κυπριακής Αγοράς του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, των Παραγόντων Αποτροπής Χρήσης Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Εγχώρια Αγορά, και Ανάπτυξης Τεχνικών – Μεθοδολογίας /Επιχειρηματικών Μοντέλων για Προώθηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο», η οποία διεξήχθη από την εταιρεία Baker Tilly Klitou & Partners Ltd, βάσει Συνοπτικών Διαδικασιών (άρθρο 90(Ι)(γ) Ν. 73(Ι)/2016).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαφαίνεται οτί υπάρχουν οι υποδομές για ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κύπρο, αλλά σε στοχευμένους τομείς της οικονομίας (Υπηρεσίες, Τουρισμός, Εγχώρια Προϊόντα) καθώς και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων (πολυκαταστήματα, πλατφόρμες ενοικίασης, re-commerce) που να ανταποκρίνονται στην εγχώρια αγορά και στη δημιουργία συνεργειών.

Οι κυριότεροι παράγοντες που αποτρέπουν την ανάπτυξη και χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εγχώρια αγορά είναι οι ακόλουθοι:Λαμβάνοντας υπόψη, τα αποτελέσματα της μελέτης το Υπουργείο (ΥΕΕΒΤ) προχώρησε στην ανάπτυξη Στρατηγικών Δράσεων, οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Για περισσότερες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία, μπορείτε να βρείτε στη μελέτη, η οποια παρατίθεται πιο κάτω.Πίσω


_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά