ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα / Ανακοινώσεις


Αποτελέσματα Έρευνας Χρήσης ΤΠΕΗ για Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά 2017 - 15/12/2017 01:50:07 μμ


Η Στατιστική Υπηρεσία στις 07/12/2017 και 15/12/2017 αντίστοιχα, δημοσίευσε τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας "Χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου" στις Επιχειρήσεις και στα Νοικοκυριά για το έτος 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία στον τομέα των ΤΠΕ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.Πίσω


_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά