Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Αποτελέσματα Ετήσιας Έρευνας "Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2015" - 07/12/2015 10:10:37 πμ


Πληροφορείστε οτι η Στατιστική Υπηρεσία στις 2/12/2015 και 04/12/2015 αντίστοιχα, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας "Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά 2015".

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας ή το Ενημερωτικό Υλικό Επιχειρήσεων και το Ενημερωτικό Υλικό Καταναλωτών.
Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις