ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα / Ανακοινώσεις


Λίστες Αυτοελέγχου Νομικών Υποχρεώσεων Ιστοσελίδων και Ηλεκτρονικών Καταστημάτων - 04/05/2010


Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο, το Γραφείο eΔράση έχει ετοιμάσει Λίστες Αυτοελέγχου των Νομικών Υποχρεώσεων των ιστοσελίδων και των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Σκοπός των εντύπων αυτών, είναι να ενημερώσουν τις επιχειρήσεις, με απλό και κατανοητό τρόπο, για τις κυριότερες νομικές τους υποχρεώσεις και να διευκολύνουν τη συμμόρφωση τους με το νομοθετικό πλαίσιο.Πίσω


_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά