Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο (De Minimis) - 2η Πρόσκληση - 07/07/2011


Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημερώνει τις εταιρείες που υπέβαλαν αίτηση κατά την 2η πρόσκληση του Σχεδίου Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο, ότι η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων έχει αρχίσει.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, όπως αυτή καθορίζεται στον Οδηγό του Σχεδίου, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται να γνωστοποιηθούν περί το 2ο δεκαπενθήμερο του Αύγουστου.

Σημειώνεται, ότι το αποτέλεσμα κάθε αίτησης θα γνωστοποιηθεί στην αιτήτρια εταιρεία με επιστολή από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου.
Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις