ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα / Ανακοινώσεις


Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο (De Minimis) - 2η Πρόσκληση - 07/07/2011


Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημερώνει τις εταιρείες που υπέβαλαν αίτηση κατά την 2η πρόσκληση του Σχεδίου Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο, ότι η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων έχει αρχίσει.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, όπως αυτή καθορίζεται στον Οδηγό του Σχεδίου, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται να γνωστοποιηθούν περί το 2ο δεκαπενθήμερο του Αύγουστου.

Σημειώνεται, ότι το αποτέλεσμα κάθε αίτησης θα γνωστοποιηθεί στην αιτήτρια εταιρεία με επιστολή από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου.Πίσω


_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά