Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Ενημερωτικό Υλικό Καταναλωτών


Leaflet - Πρόγραμμα "Επιχειρείτε Διαδικτυακά"Το τρίπτυχο αυτό έχει ετοιμαστεί για σκοπούς γενικής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για το Πρόγραμμα "Επιχειρείτε Διαδικτυακά". Στο έντυπο αναφέρονται οι στόχοι του Προγράμματος, τα μέτρα προώθησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και πληροφορίες για το Γραφείο eΔράση.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatLeaflet - Πρόγραμμα Επιχειρείτε Διαδικτυακά.pdf


Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις