ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα / Ανακοινώσεις


Νέοι Κανόνες για Ενίσχυση της Συνεργασίας στον Τομέα της Προστασίας των Καταναλωτών - 21/02/2017 01:01:20 μμ


Στις 20/02/2017, το Συμβούλιο προχώρησε σε συμφωνία γενικής προσέγγισης για αναθεώρηση του Κανονισμού 2006/2004 (CPC), ο οποίος αφορά τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Τα νέα ρυθμιστικά μέτρα στοχεύουν στην βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατικών αρχών, ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των καταναλωτών από διασυνοριακές παραβάσεις εντός της ένωσης, καθώς στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας των καταναλωτών στη ψηφιακή ενιαία αγορά. Πρόσθετα, οι νέοι κανόνες θα λειτουργήσουν και προς όφελος των επιχειρήσεων, εφόσον θέτουν πιο σαφείς και ομοιογενείς κανόνες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μέσω διαδικτύου.

Ο εν λόγω κανονισμός αναμένεται να ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο στις 21/03/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συμβουλίου της ΕΕ.Πίσω


_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά