Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Έντυπα


Λίστα Ελέγχου Νομικών Υποχρεώσεων Ηλεκτρονικού Καταστήματος


Tο Γραφείο eΔράση, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχει ετοιμάσει την πιο κάτω Λίστα Ελέγχου στην οποία περιλαμβάνονται οι κυριότερες νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα.

Σκοπός της Λίστας Ελέγχου είναι να ενημερώσει τις επιχειρήσεις, με απλό και κατανοητό τρόπο, για τις κυριότερες νομικές τους υποχρεώσεις και να διευκολύνει τη συμμόρφωση τους με το νομοθετικό πλαίσιο.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΛίστα Αυτοελέγχου για e-shop2015.pdf


Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις