Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Έντυπα


Λίστα Ελέγχου Νομικών Υποχρεώσεων Ιστοσελίδας


Tο Γραφείο eΔράση, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχει ετοιμάσει την πιο κάτω Λίστα Ελέγχου στην οποία περιλαμβάνονται οι κυριότερες νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που διαθέτουν ιστοσελίδα.

Σκοπός της Λίστας Ελέγχου είναι να ενημερώσει τις επιχειρήσεις, με απλό και κατανοητό τρόπο, για τις κυριότερες νομικές τους υποχρεώσεις και να διευκολύνει τη συμμόρφωση τους με το νομοθετικό πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση σας διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα (δηλ. ιστοσελίδα μέσω της οποίας διενεργούνται συμβάσεις, παραγγελίες, πωλήσεις προϊόντων/υπηρεσιών, κλπ) θα πρέπει αντί αυτού του εντύπου, να χρησιμοποιήσετε τη “ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ”.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΛίστα Αυτοελέγχου για ιστοσελίδα 2015.pdf


Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις