Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Παρουσιάσεις Ενημερωτικής Ημερίδας 18.11.2016 - 18/11/2016 02:20:21 μμ


Το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ευχαριστεί το κοινο για το ενδιαφέρον και τη στήριξη που έδειξαν στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα τις "Νομικές Ρυθμιστικές Πτυχές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Βέλτιστες Πρακτικές στη Χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας", η οποια πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου, 2016.

Για σκοπούς ενημέρωσης σας, επισυνάπτονται πιο κάτω οι παρουσιάσεις και ο χαιρετισμός του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧαιρετισμός Γ.Δ για Ενημερωτική Ημερίδα 18112016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat1. Το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου στη Κύπρο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2. New Technological Opportunities SME.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat3. Elena Tanou presentation-14Nov2016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat4. Hellas Direct-Ministry of Commerce Nov 2016.pdf

Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις