Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε Δέσμη Μέτρων με Νέους Κανόνες για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο καθώς και Κανόνες για τα Οπτικοακουστικά Μέσα μέ στόχευση τις Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες - 26/05/2016 08:23:51 πμ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 25/05/2016, ανακοίνωσε ότι κατέθεσε την πιο κάτω δέσμη νομοθετικών μέτρων για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, καθώς και πρόταση για επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για τα οπτικοακουστικά μέσα με στοχευμένη προσέγγιση τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες:

  1. Νομοθετική Πρόταση για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, κατοικίας ή εγκατάστασης.
  2. Νομοθετική Πρόταση σχετικά με τις διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων για να αυξηθεί η διαφάνεια των τιμών και να βελτιωθεί η κανονιστική εποπτεία.
  3. Νομοθετική πρόταση για την ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων των καταναλωτών και κατευθυντήριες γραμμές που θα διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, το τι μπορεί να χαρακτηριστεί ως αθέμιτη εμπορική πρακτική στον ψηφιακό κόσμο.

Πρόσθετα, η δέσμη μέτρων για το ηλεκτρονικό εμπόριο, περιλάμβανε και δυο νομοθετικές προτάσεις σχετικά με την παροχή ψηφιακού περιεχομένου και διαδικτυακών και άλλων πωλήσεων αγαθών εξ αποστάσεως, που πρότεινε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2015, καθώς και πρόταση για απλούστευσης του ΦΠΑ που προβλέπεται να υποβληθεί το Φθινόπωρο του 2016.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρότεινε την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για τα οπτικοακουστικά μέσα με στόχο να προσεγγίσει τις δυνατότητες και προκλήσεις στην Ευρώπη από τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Στους τομείς δράσεις περιλαμβάνεται το καθεστώς ευθύνης των ενδιάμεσων φορέων όπως καθορίζεται στην Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (2000/31/ΕΚ) όπου αναμένεται να διατηρηθεί.

Για εύκολη αναφορά, παρατίθενται πιο κάτω, τα δελτία τύπου για τις νέες προτάσεις.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatIP-16-1887_EL.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatIP-16-1873_EL.pdf

Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις