Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Ενημερωτικό Υλικό Καταναλωτών


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ - Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα Νοικοκυριά


Η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, στις 15/12/2017, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας Χρήσης Τεχνολογογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα Νοικοκυριά για το έτος 2017.

Για περισσότερα στατιστικά στοιχεία σε θέματα ΤΠΕ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatSummary_Results-ICT_HH-2016-EL-071216.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPress_Release-ICT_Households-2016-EL-071216.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτιο_Τύπου-ICT_Νοικοκυρία-2017-EL-151217.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυνοπτικά_Αποτελέσματα-ICT_Νοικοκυρία-2017-EL-151217.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelICT_USAGE-HH-2016-EL-071216.xls
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelINFORMATION_SOCIETY-A96_15-EN-071216.xls
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelICT_USAGE-HH-2017-EL-151217.xls
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelINFORMATION_SOCIETY-A96_17-EL-151217.xls


Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις