ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ενημερωτικό Υλικό Καταναλωτών


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ - Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα Νοικοκυριά

Η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, στις 15/12/2017, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας Χρήσης Τεχνολογογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα Νοικοκυριά για το έτος 2017.

Για περισσότερα στατιστικά στοιχεία σε θέματα ΤΠΕ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.Πίσω
_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά