Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Έντυπα


Αίτηση για Δημοσίευση άρθρου στο Ενημερωτικό Δελτίo


Συμπληρώστε την αίτηση αυτή αν επιθυμείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον για δημοσίευση άρθρου στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) του Προγράμματος «Επιχειρείτε Διαδικτυακά».

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το Γραφείο eΔράση με στόχο την ενίσχυση του βαθμού ανάμειξης και συνεργασίας του ιδιωτικού τομέα με το Πρόγραμμα «Επιχειρείτε Διαδικτυακά». Επιδίωξη μας είναι η παροχή προς τους ιδιώτες που το επιθυμούν, της δυνατότητας δημοσίευσης εξειδικευμένων άρθρων που αποσκοπούν στην προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κύπρο, καθώς και ο εμπλουτισμός και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του Ενημερωτικού Δελτίου του Προγράμματος.

Τονίζεται ότι το περιεχόμενο των άρθρων που θα δημοσιεύονται, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προωθεί ή να προβάλλει, άμεσα ή έμμεσα, συγκεκριμένα εταιρικά προϊόντα. Ενδεχόμενη δημοσίευση άρθρου δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε υποχρέωση από το Γραφείο eΔράση, πέραν από την αναφορά των στοιχείων του αρθογράφου και οργανισμού / επιχείρησης κάτω από το κείμενο.

Η ειδοποίηση-επιλογή των ενδιαφερόμενων για δημοσίευση άρθρου στο Ενημερωτικό Δελτίο του Πρόγραμμα «Επιχειρείτε Διαδικτυακά» γίνεται αποκλειστικά βάσει σειράς προτεραιότητας η οποία καθορίζεται από τον χρόνο κατά τον οποίο αποστέλλεται στο Γραφείο eΔράση η σχετική αίτηση. Νοείται ωστόσο ότι όσον αφορά συγκεκριμένα στους κερδοσκοπικούς οργανισμούς (επιχειρήσεις), θα δίνεται προτεραιότητα σε επιχειρήσεις των οποίων άρθρα δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση για δημοσίευση άρθρου στο ενημερωτικό δελτίο 2015.pdf


Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις