ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα


Αίτηση για Δημοσίευση άρθρου στο Ενημερωτικό Δελτίo

Συμπληρώστε την αίτηση αυτή αν επιθυμείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον για δημοσίευση άρθρου στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) του Προγράμματος «Επιχειρείτε Διαδικτυακά».

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το Γραφείο eΔράση με στόχο την ενίσχυση του βαθμού ανάμειξης και συνεργασίας του ιδιωτικού τομέα με το Πρόγραμμα «Επιχειρείτε Διαδικτυακά». Επιδίωξη μας είναι η παροχή προς τους ιδιώτες που το επιθυμούν, της δυνατότητας δημοσίευσης εξειδικευμένων άρθρων που αποσκοπούν στην προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κύπρο, καθώς και ο εμπλουτισμός και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του Ενημερωτικού Δελτίου του Προγράμματος.

Τονίζεται ότι το περιεχόμενο των άρθρων που θα δημοσιεύονται, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προωθεί ή να προβάλλει, άμεσα ή έμμεσα, συγκεκριμένα εταιρικά προϊόντα. Ενδεχόμενη δημοσίευση άρθρου δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε υποχρέωση από το Γραφείο eΔράση, πέραν από την αναφορά των στοιχείων του αρθογράφου και οργανισμού / επιχείρησης κάτω από το κείμενο.

Η ειδοποίηση-επιλογή των ενδιαφερόμενων για δημοσίευση άρθρου στο Ενημερωτικό Δελτίο του Πρόγραμμα «Επιχειρείτε Διαδικτυακά» γίνεται αποκλειστικά βάσει σειράς προτεραιότητας η οποία καθορίζεται από τον χρόνο κατά τον οποίο αποστέλλεται στο Γραφείο eΔράση η σχετική αίτηση. Νοείται ωστόσο ότι όσον αφορά συγκεκριμένα στους κερδοσκοπικούς οργανισμούς (επιχειρήσεις), θα δίνεται προτεραιότητα σε επιχειρήσεις των οποίων άρθρα δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί.Πίσω
_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά