Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Ενημερωτικό Υλικό Γραφείου eΔράση - 18/12/2009


Το Γραφείο eΔράση ανακοινώνει την έκδοση του πιο κάτω ενημερωτικού υλικού, το οποίο αποσκοπεί στην ενημέρωση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών σε θέματα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Πρόγραμμα "Επιχειρείτε Διαδικτυακά". Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν οποιαδήποτε από τις πιο κάτω εκδόσεις σε έντυπη μορφή, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Γραφείο eΔράση.

Leaflet - Πρόγραμμα "Επιχειρείτε Διαδικτυακά"
Το τρίπτυχο αυτό έχει ετοιμαστεί για σκοπούς γενικής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για το Πρόγραμμα "Επιχειρείτε Διαδικτυακά". Στο έντυπο αναφέρονται οι στόχοι του Προγράμματος, τα μέτρα προώθησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και πληροφορίες για το Γραφείο eΔράση.

Leaflet - Σχέδιο Προώθησης Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Το τρίπτυχο αυτό παρέχει γενική πληροφόρηση σχετικά με το "Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο". Στο έντυπο αναφέρονται επιγραμματικά οι επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται σε κάθε Πακέτο Οικονομικής Ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις ένταξης στο Σχέδιο και πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται από το Κέντρο Παραγωγικότητας.

Νομικές Πτυχές Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Το έντυπο "Νομικές Πτυχές Ηλεκτρονικού Εμπορίου" περιγράφει επιγραμματικά τις νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που διαθέτουν ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι ιστοσελίδες και τα ηλεκτρονικά καταστήματα προς τους τελικούς τους αποδέκτες.

Οδηγός Ασφάλειας στο Διαδίκτυο
Ο Οδηγός Ασφάλειας στο Διαδίκτυο έχει ετοιμαστεί σε μια προσπάθεια ενημέρωσης των καταναλωτών αναφορικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να λαμβάνονται, με στόχο την ενίσχυση του βαθμού εμπιστοσύνης τους προς το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις