Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Έρευνα για την αξιολόγηση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ - 13/11/2009


Δημοσιεύτηκαν πρόσφατα τα αποτελέσματα έρευνας η οποία διενεργήθηκε από τον διεθνή οργανισμό ερευνών αγοράς YouGovPsychonomics κατόπιν ανάθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο σκοπός της έρευνας ήταν αφενός ο έλεγχος στην πράξη του τρόπου λειτουργίας του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου ο εντοπισμός των εμποδίων που περιορίζουν την ανάπτυξη του. Σε γενικές γραμμές οι παράμετροι που εξετάστηκαν ήταν το εύρος των διαθέσιμων επιλογών που έχουν οι καταναλωτές, οι πιθανές εξοικονομήσεις για τους καταναλωτές από τη διενέργεια διασυνοριακών ηλεκτρονικών αγορών και οι δυνατότητες πραγματικής αξιοποίησης των ευκαιριών που προσφέρει το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο στους καταναλωτές.

Για να δείτε την έρευνα κάντε κλικ εδώ.
Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις