ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα / Ανακοινώσεις


Έρευνα για την αξιολόγηση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ - 13/11/2009


Δημοσιεύτηκαν πρόσφατα τα αποτελέσματα έρευνας η οποία διενεργήθηκε από τον διεθνή οργανισμό ερευνών αγοράς YouGovPsychonomics κατόπιν ανάθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο σκοπός της έρευνας ήταν αφενός ο έλεγχος στην πράξη του τρόπου λειτουργίας του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου ο εντοπισμός των εμποδίων που περιορίζουν την ανάπτυξη του. Σε γενικές γραμμές οι παράμετροι που εξετάστηκαν ήταν το εύρος των διαθέσιμων επιλογών που έχουν οι καταναλωτές, οι πιθανές εξοικονομήσεις για τους καταναλωτές από τη διενέργεια διασυνοριακών ηλεκτρονικών αγορών και οι δυνατότητες πραγματικής αξιοποίησης των ευκαιριών που προσφέρει το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο στους καταναλωτές.

Για να δείτε την έρευνα κάντε κλικ εδώ.Πίσω


_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά