Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Τροποποίηση Οδηγού Σχεδίου του Σχεδίου Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο (De Minimis) - 07/01/2010


ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Κεφάλαιο 12 του Οδηγού Σχεδίου, έχει προβεί στις ακόλουθες τροποποιήσεις στον Οδηγό Σχεδίου:

Κεφάλαιο 7 – Δικαιούχοι
Έχει προστεθεί η πιο κάτω παράγραφος:
Δεν παραχωρείται χορηγία σε περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτηση για χορηγία για προϊόν/υπηρεσία που λογικά μπορεί να προσφερθεί/παραχθεί από την ίδια την αιτήτρια εταιρεία.

Παράρτημα Γ – Ελάχιστες Προδιαγραφές Επιλέξιμων Δαπανών
Έχει προστεθεί η πιο κάτω παράγραφος στις ελάχιστες προδιαγραφές της δαπάνης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος» (Πακέτο Οικονομικής Ενίσχυσης 2) ώστε και οι επιχειρήσεις διαχείρισης ακινήτων να μπορούν υποβάλουν αίτηση για το Πακέτο Οικονομικής Ενίσχυσης 2:
Νοείται ότι επιχειρήσεις που εμπορεύονται/προσφέρουν προϊόντα/υπηρεσίες τα οποία λόγω της φύσης τους δεν μπορούν να παραγγελθούν/πληρωθούν μέσω διαδικτύου (πχ. ακίνητα), εξαιρούνται από την υποχρεωτική διάθεση στην ιστοσελίδα δυνατότητας "Παραγγελιών".
Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις