ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα / Ανακοινώσεις


Τροποποίηση Οδηγού Σχεδίου του Σχεδίου Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο (De Minimis) - 07/01/2010


ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Κεφάλαιο 12 του Οδηγού Σχεδίου, έχει προβεί στις ακόλουθες τροποποιήσεις στον Οδηγό Σχεδίου:

Κεφάλαιο 7 – Δικαιούχοι
Έχει προστεθεί η πιο κάτω παράγραφος:
Δεν παραχωρείται χορηγία σε περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτηση για χορηγία για προϊόν/υπηρεσία που λογικά μπορεί να προσφερθεί/παραχθεί από την ίδια την αιτήτρια εταιρεία.

Παράρτημα Γ – Ελάχιστες Προδιαγραφές Επιλέξιμων Δαπανών
Έχει προστεθεί η πιο κάτω παράγραφος στις ελάχιστες προδιαγραφές της δαπάνης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος» (Πακέτο Οικονομικής Ενίσχυσης 2) ώστε και οι επιχειρήσεις διαχείρισης ακινήτων να μπορούν υποβάλουν αίτηση για το Πακέτο Οικονομικής Ενίσχυσης 2:
Νοείται ότι επιχειρήσεις που εμπορεύονται/προσφέρουν προϊόντα/υπηρεσίες τα οποία λόγω της φύσης τους δεν μπορούν να παραγγελθούν/πληρωθούν μέσω διαδικτύου (πχ. ακίνητα), εξαιρούνται από την υποχρεωτική διάθεση στην ιστοσελίδα δυνατότητας "Παραγγελιών".Πίσω


_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά