Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Αποτελέσματα Διαβούλευσης για Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες (Online Platforms) - 13/07/2016 09:15:50 πμ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25/05/2016 δημοσίευσε την ολοκληρωμένη έκθεση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης που διεξήχθη κατά την περίοδο 24/09/2015 - 06/01/2016, για τον ρόλο των διαδικτυακών πλατφόρμων (Online Platforms).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatStudyonOnlinePlatforms.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOnlinePlatformsPublicConsultationSynopsisReport.pdf

Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις