Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έναρξη Δημοσίων Διαβουλεύσεων - 29/09/2015 11:54:47 πμ


Πληροφορείστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκήρυξε την έναρξη τριών Δημοσίων Διαβουλεύσεων για τη Στρατηγική της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς.

Παρά ταύτα, προσκαλεί όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς (νομικά / φυσικά πρόσωπα) να συμβάλουν στις πιο κάτω διαβουλεύσεις με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που σχετίζονται με τους τομείς ενδιαφέροντος τους.

Οι διαβουλεύσεις καλύπτουν τομείς του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ε.Ε, οι οποίοι είναι σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας:


    Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί διαδικτυακά στην αγγλική γλώσσα (English questionnaire) ή μπορεί να απαντηθεί σε οποιαδήποτε από τις 23 επίσημες Ευρωπαϊκές γλώσσες (σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο σε 23 ευρωπαϊκές γλώσσες τη δεύτερη βδομάδα Οκτωβρίου). Πρόσθετα, το ερωτηματολόγιο μπορεί να απαντηθεί είτε εξολοκλήρου ή εν μέρει αναλόγως του τομέα ενδιαφέροντός σας.

    2. Διαβούλευση για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού (geo-blocking). (Προθεσμία υποβολής απόψεων μέχρι 31 Δεκ 2015.)

    Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί διαδικτυακά στην αγγλική γλώσσα (English questionnaire) ή μπορεί να απαντηθεί σε οποιαδήποτε από τις 23 επίσημες Ευρωπαϊκές γλώσσες. (Σημειώνεται, ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στην Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα θα διευκολύνει την Επιτροπή στη διαδικασία ολοκλήρωσης της διαβούλευσης).

    3. Για τις ΜΜΕ που επιθυμούν να δραστηριοποιούνται διαδικτυακά έχει προκηρυχθεί Διαβούλευση για τις νομοθετικές προτάσεις για τη μείωση του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων που προέρχονται από τα διαφορετικά καθεστώτα ΦΠΑ.
    (Προθεσμία υποβολής απόψεων μέχρι 18 Δεκ 2015.)

Παρακαλώ, όπως προωθήσετε την ανακοίνωση σε άτομα/επιχειρήσεις που πιθανόν επιθυμούν να συμμετέχουν στις πιο πάνω διαβουλεύσεις.
Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις