ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα / Ανακοινώσεις


Αποτελέσματα της Χρήσης του Διαδικτύου στην Ευρώπη 2016 - 10/01/2017 10:30:38 πμ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας για τη χρήση του διαδικτύου από τους πολίτες της Ευρώπης για το έτος 2016, καθώς και τον καθορισμό Πλαισίου στον Έλεγχο της Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας για την περίοδο 2016-2021.

Το έγγραφο Πλαισίου για τον Έλεγχο της Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, περιλαμβάνει επιγραμματικά τις κυριότερες πολιτικές ανάπτυξης και προσδιορίζει τις βασικότερες υποχρεώσεις για τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής πολιτικής, στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και τoν αντίκτυπο τους στην οικονομία και κοινωνία για την περίοδο 2016-2021.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στα συνημμένα έγγραφα, καθώς επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας.Πίσω


_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά