ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα / Ανακοινώσεις


Παράταση δύο μηνών για υλοποίηση της επένδυσης - Πακέτο Οικονομικής Ενίσχυσης 2, Παρουσία στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο - 29/07/2010


Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με απόφαση του ημερ. 15/07/2010 προέβη στην πιο κάτω προσθήκη: Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και του Διευθυντή της Υπηρεσίας Εμπορίου, δύναται να παραχωρήσει μέγιστη παράταση δύο (2) μηνών στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πακέτο Οικονομικής Ενίσχυσης 2 για υλοποίηση (ολοκλήρωση) της επένδυσης, εφόσον υποβληθεί σχετικό αιτιολογημένο αίτημα. Το αίτημα της επιχείρησης θα πρέπει να τεκμηριώνεται με σημαντική πρόοδο υλοποίησης μέρους των Υποχρεωτικών Δαπανών και να υποβάλλεται εγγράφως πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών. Διευκρινίζεται ότι η παράταση των δύο μηνών υπολογίζεται από την ημερομηνία λήξης των τεσσάρων (4) μηνών όπως αυτή καθορίστηκε στην αρχική εγκριτική απόφαση για ένταξη στο σχέδιο.Πίσω


_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά