Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Ολοκλήρωση 2ης πρόσκλησης του Σχεδίου Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο - 20/02/2013


Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι η 2η πρόσκληση του “Σχεδίου Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο” έχει ολοκληρωθεί. Επιπλέον, σας πληροφορεί ότι το Υπουργείο, δεν προτίθεται να προχωρήσει σε νέα προκήρυξη του Σχεδίου κατά το 2013. Ως εκ τούτου, δε δύναται να υποβληθεί αίτηση για παροχή χορηγίας στα πλαίσια του εν λόγω Σχεδίου.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ενημέρωση σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.go-e.mcit.gov.cy ή επικοινωνήστε με τους αρμόδιους λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867323 και 22867289.
Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις