Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Νεότερα Στοιχεία: Κοινωνία της Πληροφορίας, 2008 - 06/11/2009


Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε νέα στοιχεία αναφορικά με την κοινωνία της πληροφορίας στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι συνδρομές για πρόσβαση στο Διαδίκτυο παρουσίασαν σημαντική αύξηση και ανήλθαν το 2008 στις 204 ανά 1.000 κατοίκους συγκριτικά με 173 το 2007. Η ευρυζωνική σύνδεση έχει καταστεί το πιο διαδεδομένο είδος πρόσβασης στο Διαδίκτυο, αφού αποτελεί το 88% του συνόλου των συνδρομών του 2008.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις