Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α) τομεακής έρευνας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και β) διαβούλευσης γεωγραφικού αποκλεισμού - 24/03/2016 12:25:39 μμ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18.03.2016, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της τομεακής έρευνας για το ηλεκτρονικό εμπόριο όπου κατέδειξαν ότι ο γεωγραφικός αποκλεισμός είναι ευρέως διαδεδομένος στην ΕΕ. Αυτό εν μέρει οφείλεται στις αποφάσεις των επιχειρήσεων να μην πραγματοποιούν πωλήσεις στο εξωτερικό καθώς και στους συμβατικούς φραγμούς που θέτουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις προς τους καταναλωτές όπου παρεμποδίζουν τη σύναψη ηλεκτρονικών διασυνοριακών αγορών στην ΕΕ.

Για εύκολη αναφορά παρατίθεται πιο κάτω η ανακοίνωση.

Πρόσθετα, ανακοινώθηκε η πλήρης έκθεση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης που διεξήχθη για το γεωγραφικό αποκλεισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελιδα της "Ευρωπαϊκής Επιτροπής".Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAntitrust Ecommerce Sector inquiry geoblockingIP-16-922_EL.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatSynopsisreport-SummaryofResponsestotheEuropeanCommissions2015PublicConsultationon.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEL-SynopsisreportonGeo-blocking.pdf

Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις