Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Ενημερωτικό Υλικό Καταναλωτών


Οδηγός Ασφάλειας στο ΔιαδίκτυοΟ Οδηγός Ασφάλειας στο Διαδίκτυο έχει ετοιμαστεί στα πλαίσια του Προγράμματος «Επιχειρείτε Διαδικτυακά», σε μια προσπάθεια ενημέρωσης των καταναλωτών αναφορικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να λαμβάνονται, με στόχο την ενίσχυση του βαθμού εμπιστοσύνης τους προς το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πηγή του περιεχομένου του εντύπου αυτού καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη δράση
S@ferinternet.gr, η οποία υλοποιείται από την ΜΚΟ Safer Internet Hellas.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟδηγός Ασφάλειας στο Διαδίκτυο.pdf


Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις