ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ενημερωτικό Υλικό Καταναλωτών


Οδηγός Ασφάλειας στο Διαδίκτυο


Ο Οδηγός Ασφάλειας στο Διαδίκτυο έχει ετοιμαστεί στα πλαίσια του Προγράμματος «Επιχειρείτε Διαδικτυακά», σε μια προσπάθεια ενημέρωσης των καταναλωτών αναφορικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να λαμβάνονται, με στόχο την ενίσχυση του βαθμού εμπιστοσύνης τους προς το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πηγή του περιεχομένου του εντύπου αυτού καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη δράση
S@ferinternet.gr, η οποία υλοποιείται από την ΜΚΟ Safer Internet Hellas.Πίσω
_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά