ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ενημερωτικό Υλικό Επιχειρήσεων


Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) και Διαδίκτυο


Ο εκπαιδευτικός οδηγός "Επιχειρηματικό Σχέδιο (business plan) και Διαδίκτυο"αναφέρεται στη δομή και το περιεχόμενο που πρέπει
να έχει ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, ώστε ο σχεδιασμός ενεργειών η-επιχειρείν να είναι επιτυχής.Πίσω
_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά