Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Ενημερωτικό Υλικό Επιχειρήσεων


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ - Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις Επιχειρήσεις


Η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, στις 07/12/2017, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας "Χρήσης Τεχνολογογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις για το έτος 2017".

Επιπλέον, παρατίθενται πιο κάτω και άλλες συναφείς Ευρωπαϊκες έρευνες σε σχέση με τις Ψηφιακές Τεχνολογιές, με αναφορά στην Κύπρο.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCypruscountryprofilenative2016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobateCommerce 2015pdf.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatICT_ENT-Summary_Results-2016-EL-021216.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatICT_Enterprises_Press_Release-2016-EL-021216.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο_Τύπου-ICT_Eπιχειρήσεις-2017-EL-071217.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυνοπτικά_Αποτελέσματα-ICT_Επιχειρήσεις-2017-EL-071217.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelICT_USAGE-ENT-2016-EL-021216.xls
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelICT_USAGE-ENT-2017-EL-071217.xls
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointCypruscountryprofile 2016.pptx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointeCommerce2015ppt.pptx


Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις