ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ενημερωτικό Υλικό Επιχειρήσεων


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ - Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις Επιχειρήσεις

Η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, στις 07/12/2017, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας "Χρήσης Τεχνολογογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις για το έτος 2017".

Επιπλέον, παρατίθενται πιο κάτω και άλλες συναφείς Ευρωπαϊκες έρευνες σε σχέση με τις Ψηφιακές Τεχνολογιές, με αναφορά στην Κύπρο.Πίσω
_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά