ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ενημερωτικό Υλικό Επιχειρήσεων


Leaflet - Πρόγραμμα "Επιχειρείτε Διαδικτυακά"

Το τρίπτυχο αυτό έχει ετοιμαστεί για σκοπούς γενικής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για το Πρόγραμμα "Επιχειρείτε Διαδικτυακά". Στο έντυπο αναφέρονται οι στόχοι του Προγράμματος, τα μέτρα προώθησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και πληροφορίες για το Γραφείο eΔράση.Πίσω
_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά