ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα


Λίστα Ελέγχου Νομικών Υποχρεώσεων Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Tο Γραφείο eΔράση, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχει ετοιμάσει την πιο κάτω Λίστα Ελέγχου στην οποία περιλαμβάνονται οι κυριότερες νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα.

Σκοπός της Λίστας Ελέγχου είναι να ενημερώσει τις επιχειρήσεις, με απλό και κατανοητό τρόπο, για τις κυριότερες νομικές τους υποχρεώσεις και να διευκολύνει τη συμμόρφωση τους με το νομοθετικό πλαίσιο.Πίσω
_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά