ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα


Λίστα Ελέγχου Νομικών Υποχρεώσεων Ιστοσελίδας

Tο Γραφείο eΔράση, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχει ετοιμάσει την πιο κάτω Λίστα Ελέγχου στην οποία περιλαμβάνονται οι κυριότερες νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που διαθέτουν ιστοσελίδα.

Σκοπός της Λίστας Ελέγχου είναι να ενημερώσει τις επιχειρήσεις, με απλό και κατανοητό τρόπο, για τις κυριότερες νομικές τους υποχρεώσεις και να διευκολύνει τη συμμόρφωση τους με το νομοθετικό πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση σας διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα (δηλ. ιστοσελίδα μέσω της οποίας διενεργούνται συμβάσεις, παραγγελίες, πωλήσεις προϊόντων/υπηρεσιών, κλπ) θα πρέπει αντί αυτού του εντύπου, να χρησιμοποιήσετε τη “ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ”.Πίσω
_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά