Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Helpdesk


Το Γραφείο eΔράση λειτουργεί γραμμή τεχνικής υποστήριξης (helpdesk) στο τηλέφωνο +357 22 867323.


H γραμμή τεχνικής υποστήριξης λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, και ώρες 8:00π.μ.-15:00μ.μ..

Επιγραμματικά, από τη γραμμή τεχνικής υποστήριξης του Γραφείου eΔράση παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

  • γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Επιχειρείτε Διαδικτυακά»,
  • πληροφορίες για θέματα που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο,
  • πληροφόρηση επιχειρήσεων σχετικά με υπηρεσίες / κίνητρα που προσφέρονται στο πλαίσιο του Προγράμματος και ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
  • ενημέρωση / υποστήριξη καταναλωτών για θέματα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

No documents foundTwitter

ΥΕΕΒ&Τ

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις