Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Ενημερωτικό Υλικό Επιχειρήσεων


Leaflet - Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην ΚύπροΤο τρίπτυχο αυτό παρέχει γενική πληροφόρηση σχετικά με το "Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο". Στο έντυπο αναφέρονται επιγραμματικά οι επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται σε κάθε Πακέτο Οικονομικής Ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις ένταξης στο Σχέδιο και πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται από το Κέντρο Παραγωγικότητας.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatLeaflet - Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο.pdf


Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις