ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ενημερωτικό Υλικό Επιχειρήσεων


Leaflet - Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο


Το τρίπτυχο αυτό παρέχει γενική πληροφόρηση σχετικά με το "Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο". Στο έντυπο αναφέρονται επιγραμματικά οι επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται σε κάθε Πακέτο Οικονομικής Ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις ένταξης στο Σχέδιο και πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται από το Κέντρο Παραγωγικότητας.Πίσω
_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά