Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νομοθεσία


Νόμος 156(Ι)2004 - Εισηγήσεις για Τροποποίηση του Νόμου για το Έτος 2011


Το Υπουργείο ετοίμασε νομοσχέδιο το οποίο αποστάληκε στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο με σκοπό :

(α) Την ορθότερη εναρμόνιση του Νόμου (Ν.156(i)2004) με την Οδηγία 2000/31/ΕΚ.

(β) Την προώθηση νέων διαστάσεων που προβλέπουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και διοικητικών προστίμων από τη Εντεταλμένη Υπηρεσία σε περίπτωση παράβασης των απαγορευτικών και/ή επιτακτικών διατάξεων του Νόμου, και

(γ) την διόρθωση συντακτικών λαθών και λαθών στην αρίθμηση των διατάξεων του βασικού νόμου.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕισηγήσεις για τροποποίηση του Νόμου 156(Ι)2004 για το έτος 2011.pdf


Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις