Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Αποτελέσματα Μελέτης Ανάλυσης της Εγχώριας Αγοράς του Ηλεκτρονικού Εμπορίου - 01/02/2017 10:45:02 πμ


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της μελέτης με τίτλο «Ανάλυση της Κυπριακής Αγοράς του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, των Παραγόντων Αποτροπής Χρήσης Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Εγχώρια Αγορά, και Ανάπτυξης Τεχνικών – Μεθοδολογίας /Επιχειρηματικών Μοντέλων για Προώθηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο», η οποία διεξήχθη από την εταιρεία Baker Tilly Klitou & Partners Ltd, βάσει Συνοπτικών Διαδικασιών (άρθρο 90(Ι)(γ) Ν. 73(Ι)/2016).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαφαίνεται οτί υπάρχουν οι υποδομές για ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κύπρο, αλλά σε στοχευμένους τομείς της οικονομίας (Υπηρεσίες, Τουρισμός, Εγχώρια Προϊόντα) καθώς και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων (πολυκαταστήματα, πλατφόρμες ενοικίασης, re-commerce) που να ανταποκρίνονται στην εγχώρια αγορά και στη δημιουργία συνεργειών.

Οι κυριότεροι παράγοντες που αποτρέπουν την ανάπτυξη και χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εγχώρια αγορά είναι οι ακόλουθοι:Λαμβάνοντας υπόψη, τα αποτελέσματα της μελέτης το Υπουργείο (ΥΕΕΒΤ) προχώρησε στην ανάπτυξη Στρατηγικών Δράσεων, οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Για περισσότερες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία, μπορείτε να βρείτε στη μελέτη, η οποια παρατίθεται πιο κάτω.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatE commerce_MECIT_Final_Dec2016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatExecutive Summary_E commerce_MECIT_Dec2016.pdf

Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις