Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Νέοι Κανόνες για Ενίσχυση της Συνεργασίας στον Τομέα της Προστασίας των Καταναλωτών - 21/02/2017 01:01:20 μμ


Στις 20/02/2017, το Συμβούλιο προχώρησε σε συμφωνία γενικής προσέγγισης για αναθεώρηση του Κανονισμού 2006/2004 (CPC), ο οποίος αφορά τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Τα νέα ρυθμιστικά μέτρα στοχεύουν στην βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατικών αρχών, ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των καταναλωτών από διασυνοριακές παραβάσεις εντός της ένωσης, καθώς στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας των καταναλωτών στη ψηφιακή ενιαία αγορά. Πρόσθετα, οι νέοι κανόνες θα λειτουργήσουν και προς όφελος των επιχειρήσεων, εφόσον θέτουν πιο σαφείς και ομοιογενείς κανόνες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μέσω διαδικτύου.

Ο εν λόγω κανονισμός αναμένεται να ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο στις 21/03/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συμβουλίου της ΕΕ.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatConsumer Protection in Digital Age47244654946_en.pdf

Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις