Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Αποτελέσματα της Χρήσης του Διαδικτύου στην Ευρώπη 2016 - 10/01/2017 10:30:38 πμ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας για τη χρήση του διαδικτύου από τους πολίτες της Ευρώπης για το έτος 2016, καθώς και τον καθορισμό Πλαισίου στον Έλεγχο της Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας για την περίοδο 2016-2021.

Το έγγραφο Πλαισίου για τον Έλεγχο της Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, περιλαμβάνει επιγραμματικά τις κυριότερες πολιτικές ανάπτυξης και προσδιορίζει τις βασικότερες υποχρεώσεις για τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής πολιτικής, στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και τoν αντίκτυπο τους στην οικονομία και κοινωνία για την περίοδο 2016-2021.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στα συνημμένα έγγραφα, καθώς επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatMonitoringtheDigitalEconomySociety2016-2021pdf.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint3UseofInternetppt.pptx

Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις