Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας ΤόποΗ κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί σήμερα ένα απο τους σημαντικότερους παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής και ειδικά η χρήση του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, προσφέρει στις επιχειρήσεις καινοτόμες ευκαιρίες και κίνητρα, βελτίωσης της παραγωγικότητας τους, αναβάθμισης των προσφερομένων υπηρεσιών και μείωσης του κόστους, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, σε αυτό το σύγχρονο περιβάλλον τεχνολογικής ανάπτυξης και παγκοσμιοποίησης, η εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής παρέχει στον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου δυνατότητες διείσδυσης σε νέες αγορές με παράλληλη ανάπτυξη της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη του Προγράμματος «Επιχειρείτε Διαδικτυακά». Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κύπρο.

- 13/01/2017 Δωρεάν Σεμινάρια για Ενδυνάμωση ΜΜΕ Παραγωγής Τροφίμων
 
- 10/01/2017 Αποτελέσματα της Χρήσης του Διαδικτύου στην Ευρώπη 2016
 
- 12/12/2016 Αποτελέσματα έρευνας χρήσης ΤΠΕ στα Νοικοκυριά 2016
 
- 06/12/2016 Νέοι φορολογικοί κανόνες για στήριξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 
- 06/12/2016 Ευκαιρίες Ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο
 
- 06/12/2016 Αύξηση των Αγορών μέσω Διαδικτύου από Επιχειρήσεις το 2016
 
- 18/11/2016 Παρουσιάσεις Ενημερωτικής Ημερίδας 18.11.2016
 
- 24/10/2016 Ενημερωτική Ημερίδα "Νομικές Ρυθμιστικές Πτυχές του Ηλεκτρονικού Εμποριόυ και Βέλτιστες Πρακτικές στη Χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας"
 
- 20/09/2016 Καλύτερη Συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο για όλη την Ευρώπη
 
- 20/09/2016 Αντιμονοπωλιακή Νομοθεσία: Προκαταρτική έκθεση της τομεακής έρευνας για το ηλεκτρονικό εμπόριο
 


Twitter

ΥΕΕΒ&Τ

Εξωδικαστική Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις